+

PROBLEMY i RADY, portal przedstawiający DOBRE ROZWIĄZANIA. Czego dotyczące? Powstania, istnienia i aktualizacji parafialnych portali internetowych. Tworzonych od „A” do „Z” z niekończącą się nad nimi opieką. W standardowo pełnym zakresie lub uzgodnionym z proboszczem parafii, a wówczas z możliwością rozszerzenia o czynności zgodne z życzeniem, wymaganiami i oczekiwaniami osoby z ramienia parafii odpowiedzialnej za przedmiotowy portal. W każdym przypadku doskonale dostosowany do specyfiki parafii, lecz także modyfikowany w wyniku weryfikacji rzeczywistych potrzeb wspólnoty parafialnej. Z wykluczeniem powtórzeń, co oznacza iż każdy portal jest jednostkowy, z powieleniem tylko treści, które są wspólne (jednakowe) dla całego Kościoła i informacją konieczną.

Głęboko wierzę, że droga do sukcesu w pierwszej kolejności wiedzie przez ludzkie umiejętności.
Thomas Morgenstern